A cheap fucking guitar. Preferably an electric fucking guitar.